Tento príspevok bol pôvodne publikovaný na stránke https://kryptomagazin.sk/su-nase-jadrove-elektrarne-skutocne-bezpecne-alebo-dozor-zistil-nieco-ine/ a autorom článku je Michal Sobek. Tento článok je iba kópia originálneho článku.

Ako dopadli naše jadrové elektrárne?

Jadrové elektrárne na slovenskom území boli kontrolované Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD). Po kontrole prišli k záveru, že aktuálne sa nemáme čoho báť. O téme informoval denník Pravda.

Jadrová bezpečnosť prevádzkovaných jadrových elektrární na Slovensku je na vysokej úrovni. Na dvoch jadrových blokoch Jadrovej elektrárne Bohunice V2 pritom zaznamenali tri prevádzkové udalosti. Tie však nemali vplyv na bezpečnosť.

Počas minulého roka nedošlo k pôsobeniu ochrany reaktora AO1 (rýchle automatické odstavenie reaktora). Na nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené, boli našimi inšpektormi uložené nápravné opatrenia s cieľom zlepšiť procesy a prístupy prevádzkovateľa v danej oblasti.

Čo sa týka Atómovej elektrárne Mochovce, tam bolo v roku 2023 nahlásených až osem udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. Ani tie nemali na bezpečnú prevádzku elektrárne žiaden vplyv.

Počas roka 2023 prišlo k automatickému odstaveniu reaktora pôsobením ochrany AO1 počas nábehu bloku kvôli predčasnému zapôsobeniu ochrany od technologických príčin. Identifikované prevádzkové poruchy boli z hľadiska jadrovej bezpečnosti bez osobitnej významnosti a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania.

Na treťom jadrovom bloku Atómovej elektrárne Mochovce, ktorý bol spustený len v októbri minulého roka, sa však vyskytla udalosť, ktorá vplyv na jadrovú bezpečnosť už mala.

Slovenské jadrové elektrárne sú bezpečné

Slovenské jadrové elektrárne sú bezpečné. Zdroj: shutterstock.com/Jan Vendlek

Počas testov sa totiž zistilo, že riadiace prístroje ovládania poistných ventilov parogenerátorov sú odpojené od technológie. Táto udalosť bola vyhodnotená ako stupeň 1, teda odchýlka od normálnej prevádzky.

Podľa predbežného vyhodnotenia energetické spúšťanie tretieho bloku overilo všetky bezpečnostné a projektové kritériá, čo bol nevyhnutný predpoklad pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrového zariadenia. Dozorovanie skúšok a testov spúšťania tretieho bloku bolo za našej strany realizované nepretržite s významnou technickou podporou externých špecialistov. Záverečné komplexné posúdenie uvádzania tretieho bloku do prevádzky zo strany ÚJD SR stále prebieha.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah

Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

The post Sú naše jadrové elektrárne skutočne bezpečné alebo dozor zistil niečo iné? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.